Privacy Policy

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens, wanneer je gebruik maakt van ons contactformulier en hiermee deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We stellen geen bepaalde tijdslimiet voor het opslaan van informatie, omdat we deze nodig hebben voor toekomstig gebruik. Als u wilt dat uw gegevens uit onze database worden verwijderd, neem dan contact met ons op. We zullen het verwijderen wanneer u zich zorgen maakt over uw privacy.

Delen wij de persoonsgegevens met derden?

Nee, hoewel we op deze website enkele WordPress-plug-ins gebruiken die mogelijk gegevens, inclusief persoonlijke informatie, doorgeven aan externe servers om te verwerken, zoals Recaptcha.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ad Wesseling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ad Wesseling en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ad Wesseling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Contactgegevens

https://www.adwesseling.nl
Voorstraat 192, Dordrecht
06 2873 6317
Ad Wesseling
Te bereiken via [email protected]